လာနီညာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အေအးပုိႏုိင္ဟု မုိးဇလ ထုတ္ျပန္ - DVB