ေပက်င္းတြင္ မီးခုိးျမဴထူ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ | DVB