ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းတြင္ ဒုံးက်ည္ပစ္ခတ္မႈ သတိေပးခ်က္ မွားယြင္းႏွိပ္မိ | DVB