စပါးေစ်းက်ၿပီး ၀ယ္သူမရွိ၍ အညာေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကဳံ | DVB