ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ ျပန္ညႇိႏႈိင္းရန္မလိုေၾကာင္း အီရန္ ေျပာ | DVB