၀ဲလ္ေကာ့ကုိ ေပါင္သန္း ၂၀ ျဖင့္ ေခၚယူရန္ အဲဗာတန္ ေဆြးေႏြး | DVB