အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂက္စ္အိုးေပါက္ကြဲ၊ ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB