တလအတြင္း ဆိုင္ကယ္ ၈ စီးခိုးယူခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္သား ကေလးငယ္ကုိ ဖမ္းဆီး | DVB