၁၃ ႏွစ္သမီးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့သည့္ စင္ကာပူစစ္အရာရွိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ လ ခ်မွတ္ခံရ | DVB