အေအးဒဏ္ကာကြယ္ရန္ မန္ယူအသင္း ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ | DVB