​​ေခ်ာက္​​ေရနံ​ေျမတြင္ ေရနံပိုက္​လိုင္းယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္​ပြား | DVB