ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ ၊ ၀မ္ဟိုင္းအဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB