ေမရီ၊ က်ားေပါက္၊ ရန္ရန္ခ်န္းႏွင့္ ခ်မ္းေအးဝင္းတို႔၏ ‘I Got U’ သီခ်င္းသစ္နားဆင္ႏိုင္ | DVB