ေလျပင္းေၾကာင့္ ေဖာင္ႀကိဳးျပတ္ ေမ်ာပါသြားသည့္ ေရလုပ္သား ၆ ဦး အိႏၵိယေရာက္ေန | DVB