ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ုရွားဝင္စြက္ဖက္မႈ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ား မသိက်ဳိးကၽြံျပဳဟု ဒီမုိကရက္စြပ္စြဲ | DVB