ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၀ ဦးအား သုသာန္သို႔ ေခၚေဆာင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ | DVB