မံုးကိုးတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အပါအဝင္ ၅ ဦး မိုင္းနင္းမိၿပီး ဒဏ္ရာရ | DVB