A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္  စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္

  ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြရဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ေတြကေန ေငြ က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၇၁၃ ဘီလီယံ  စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ ဇန္န၀ါရီ ၉ရက္က က်င္းပတဲ့  ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္  အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (၆)လအတြင္း အမွန္တကယ္ကုန္က်ႏိုင္မယ့္ လစာနဲ႔ စရိတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ခရီးသြားလာစရိတ္၊ စက္သံုးဆီစရိတ္၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ စက္ပစၥည္း၀ယ္ယူတဲ့ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ပရိ ေဘာဂ၀ယ္ယူတာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္၀ယ္ယူတာ စတဲ့  အသံုးစရိတ္ေတြကို စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တာလို႔ ဒုသမၼတက ေျပာပါတယ္။ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လ အတြက္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်ဳပ္မွာ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၃၇၆ ဒသမ ၇၄၃ ဘီလီယံ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၁၉၅ ဒသမ ၈၂၀ ဘီလီယံနဲ႔ လိုေငြ က်ပ္ ၈၁၉ ဒသမ ၀၇၇ ဘီလီယံ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏အရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းနဲ႔  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တယ္လို႔ သမၼတရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up