ေရးၿမိဳ႕တြင္ ‘ေတာေပါက္ ၿမိဳ႕ေပါက္’ ဟာသ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား စတင္႐ုိက္ကူး (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB