႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရန္ သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္ ေတာင္းဆို | DVB