၈ တန္းေက်ာင္းသူကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူအား ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ | DVB