မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ တည္းခုိေဆာင္တင္ဒါ က်ပ္သိန္း ၅၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိ | DVB