ေကာ္တင္ဟုိကုိ ေပါင္ ၁၄၂ သန္းျဖင့္ ဘာစီလုိနာ ေခၚယူ | DVB