ကသာတြင္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး ေသဆုံး | DVB