သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူကုိ ဖမ္းမိ | DVB