မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ အခ်ိန္​အခါမဟုတ္​ မိုးရြာသြန္​းမႈ​ေၾကာင့္ စုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး | DVB