ေကအိုင္ေအ အဓိကစခန္း ၄ ခုကို တပ္မေတာ္ သိမ္းပိုက္၊ တပ္ရဟတ္ယာဥ္ ၁ စင္း ပစ္ခတ္ခံရ | DVB