A d v e r t i s e m e n t With Us

ၾကက္ေခ်းမွ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ရႏုိင္မည့္နည္းလမ္း အစၥေရးသုေတသီမ်ား ေတြ႔ရွိ

ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ
အစၥေရး သုေတသီေတြဟာ ၾကက္ေခ်းကေန ေက်ာက္မီးေသြးလို စြမ္းအင္ရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုထုတ္လုပ္မယ့္ ဇီဝေလာင္စာကေန ကမာၻမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အစားထိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ အစၥေရး သုေတသီတဦးျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡ အမစ္တ္ ဂေရာ့စ္က ေျပာပါတယ္။ “ၾကက္ေခ်းအစိုကို ယူၿပီးေတာ့ ေပါင္းအိုးထဲမွာ အပူခ်ိန္ ၂၅၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္နဲ႔ အပူေပးပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ အရည္ဟာ ဓာတ္တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီဓာတ္ျပဳမႈကေန ေအာ္ဂင္းနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔တူတဲ့ ပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။” “ၾကက္ေခ်းအျပင္ တျခားမစင္ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူ႔မစင္ကိုသာ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေက်းလက္ေဒသက ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တဲ့ ကိစၥကုိလည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေဒသေတြက လူ႔အညစ္အေၾကးကို ေက်ာက္မီးေသြးလို ပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး စြမ္းအင္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမဆီလႊာ ျပဳျပင္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ သုံးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ေက်းရြာေတြမွာ ေရဆိုးစနစ္ကိစၥလည္း တိုးတက္လာမွာပါ။ အလားအလာကေတာ့ အႀကီးႀကီးပါပဲ” လို႔ ဘန္ဂူရီယမ္တကၠသိုလ္ ေရသုေတသနဆိုင္ရာ ဇူကာဘတ္အင္စတီက်ဳရဲ႕  ေရနဲ႔ အဏုဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ဌာနမႉး ပါေမာကၡ အမစ္တ္ ဂေရာ့စ္က ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up