ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ ႏွစ္ကူးဆုေတာင္းသူမ်ားႏွင့္စည္ကားေန(ဓာတ္ပံု) | DVB