အေမရိကန္-ထုိင္း ေရႊေႁမြေဟာက္စစ္ေရးေလက်င့္မႈ ျမန္မာကုိ ဖိတ္ၾကား | DVB