သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ရွမ္းေတာင္သူမ်ား ေတာင္းဆို | DVB