မိုးညႇင္းတြင္ ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မိ၊ ၁ ဦးေသ | DVB