A d v e r t i s e m e n t With Us

သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည့္ကိစၥ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုေက်ာ္စိုုးဦး(ခ)မိုုးေအာင္၊ ကိုုသက္ဦးေမာင္(ခ)ဝလံုုးတိုု႔ ဖမ္းဆီးခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္ ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ထုုတ္ျပန္တဲ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ အခုု ဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ သတင္းသမားႏွစ္ေယာက္ကိစၥကိုု သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းခြင့္ရပါက ေျဖရွင္းေပးလိုုေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမည္ ဆိုပါကလည္း လုုိအပ္မယ္ဆိုုရင္ Expert Witness ကြၽမ္းက်င္သူ အသိသက္ေသအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအတြက္ တရားမၽွတေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ဖိုု႔ Legal Assistance ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ လိုအပ္ပါက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးေစလိုတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာင္စီအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ဆိုုင္ရာ တိက်မႈ၊ ဘက္မလိုုက္မႈနဲ႔ မၽွတမႈမ်ား၊ ေပါက္ၾကားလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သတင္းရင္းျမစ္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ပါရွိပါတယ္။ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ျမန္မာသတင္းေထာက္ေတြကိုု ၁၉၂၃ ခုုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လၽွဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ဥပေဒပုုဒ္မ ၃ နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up