အိမ္ေထာင္ရွင္ ပရဟိတအလွမယ္ဆုကို မေကြးတိုင္း ပဒါန္းေက်းရြာသူ မနီနီဝင္း ဆြတ္ခူး | DVB