ပုဂံေညာင္ဦးတြင္ ကရင္ႏွစ္ကူးပြဲႏွွင့္ ခရစၥမတ္အႀကဳိပြဲပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပ(ဓာတ္ပံု) | DVB