A d v e r t i s e m e n t With Us

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခ်ိန္ကိုေလးစားရန္ စစ္ကုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွာၾကား

  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္ကိုေလးစားၾကဖို႔၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႔၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသန္းကမွာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၇ ရက္တာက်င္းပခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔ ရပ္နားရာမွာ ေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ “ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာ၊ ေခါင္းစဥ္ေတြကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္းမဟုတ္ဘဲ တိတိက်က် ေရးတင္ၾကဖို႕ လႊတေ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႔ကိုလည္း ေနာင္ျပဳလုပ္မယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ အစည္းအေဝးေတြမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဌာနအႀကီးအကဲ တာဝန္ခံေတြကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ဌာနေတြကိုညႊန္ၾကားေပးဖို႔” လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၇ ရက္တာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က စုစုေပါင္း ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၅၅ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၁ခု၊ အဆို ၂ ခု၊ ဥပေဒ မူၾကမ္း ၁ခုတို႔ကိုတင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အရင္ကတင္သြင္းထားတဲ့ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၁ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း အစည္းအေဝး ၁၄ ႀကိမ္ေခၚယူၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတေ္တာ္ရပ္နားထားစဥ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြအတြင္းကြင္းဆင္းၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up