လူကာကူ၏သြင္းဂုိးျဖင့္ မန္ယူက ဘုန္းေမာက္ကို အႏုိင္ယူ (႐ုပ္သံဟိုက္လုိက္) | DVB