ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေကအိုင္အိုအေဆာက္အအံုကို ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေရာက္ရွာေဖြ | DVB