လက္ပံေတာင္းေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ေဒသခံမ်ား အခက္ခဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပ | DVB