A d v e r t i s e m e n t With Us

ပဋိပကၡေဒသအတြင္းက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြး

ပဋိပကၡေဒသအတြင္းက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာေတြကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဘယ္လို ကူညီေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဝိုင္အမ္စီေအ (YMCA) ခန္းမမွာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့တယ္။ လက္ရွိေဒသအတြင္းမွာ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကေန တက္ေရာက္လာတဲ့ ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေျမယာျပႆနာေတြကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြအျပင္ ျပင္ဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထိုက္တဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းက သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာေတြကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း ေျမယာျပႆနာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေန တာေၾကာင့္ အားလံုး ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တိတိက်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး မူလ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူမိသားစုေတြ လက္ထဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မွသာ ေဒသအတြင္းက စစ္ေရး ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ေျမယာျပႆနာေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မယ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up