ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ အႏုၾကမ္းစီးပစၥည္းလုယက္မႈျဖစ္ပြား | DVB