A d v e r t i s e m e n t With Us

သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆညး္ခံရမႈ ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းေျမ၊ အျငင္းပြားေျမေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေနအထားကို ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္းဝင္းက ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “ေအာက္ေျခမွာေျမျပႆနာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကာယကံရွင္ေတာင္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ အမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေျမျပန္စစ္မွာပါတဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာတစ္ခု ျပန္မေျပာတတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သိမ္းဆည္းတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီပါရဲ႕နဲ႔ လယ္စီကိုျပန္ခ်ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခံေနရတာေတြက ျပည္သူမွာလည္း လက္မခံႏုိင္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔လည္း ဒါက အစစ္အမွန္နဲ႔ကြဲလဲြတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေမးျမန္းရတာပါ။ ေမးခြန္းနဲ႔ေျဖတာေတြကေတာ့ တျခားစီပါပဲ”လုိ႔ ဦးမိုးမင္းဝင္းက ဒီဗြီဘီကိုေျပာပါတယ္။ ဗဟုိေျမျပန္စစ္မွာ ဒုသမၼတက ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ဖဲြ႔စည္းထားတာပါ။ ရပ္/ေက်းကေန ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ဆင့္ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းေျမမွန္ကန္ေၾကာင္း မူဝါဒနဲ႔အညီ မူလပိုင္ရွင္သို႔ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း အသေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳတင္ျပခဲ့ေပမယ့္ တိုင္းေျမျပန္စစ္ကေန အခ်ိဳ႕အမႈေတြကို ေျမယာအျငင္းပြားမႈအျဖစ္ သံုးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လယ္/စီအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္လဲႊအပ္ေနတာေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းေျမျပန္စစ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကို ျပန္ပို႔ရာမွာ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြမသိရဘဲ ဝန္ထမ္းေတြကပဲ တင္ျပတုိင္ၾကားသူေတြကို တိုက္႐ိုက္ ေခၚယူရွင္းျပေနတာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ သိမ္းဆည္းေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီသိမ္းခဲ့တာမဟုတ္ရင္ ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ရင္ မူလပိုင္ရွင္ကုိ ျပန္ေပးရန္၊ ျပန္မေပးႏုိင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္ဆိုၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရကသိမ္းတာမဟုတ္တဲ့အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သိမ္းတဲ့သူ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြဆီက သေဘာထားေတာင္းခံေနတာေတြလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ တိုင္းေျမျပန္စစ္ကေန ေအာက္ေျခလယ္/စီအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္ညႊန္ၾကားေနရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းနဲ႔ အမႈအေရအတြက္၊ ေျမျပန္စစ္အဖဲြ႔ဝင္ေတြမသိဘဲ တိုင္ၾကားသူကိုေခၚယူရွင္းျပေနတာ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ညီမညီ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အျခားသိမ္းယူသူ လူ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြကေန ေသဘာထားေတာင္းခံေနတာ မူဝါဒနဲ႔ညီမညီ စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ စိုက္/ေမြး/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးအစား စည္ပင္ ၀န္ႀကီးက ေျမျပန္စစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအဆင့္ဆင့္နဲ႔  လုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါ တယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up