ျမန္မာနဲ႔ ကုလသမဂၢဆက္ဆံေရး ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာႏုိင္လဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB