ျမန္မာနဲ႔ ကုလသမဂၢဆက္ဆံေရး ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာႏုိင္လဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း | DVB