မာလ္တီမီဒီယာ အကယ္ဒမီသတင္းစာပညာသင္တန္း စေလၽွာက္ႏုိင္

ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္နဲ႔ ဒီဗြီဘီမီဒီယာတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ဖြင့္လွစ္မယ့္  မာလ္တီမီဒီယာ အကယ္ဒမီ သတင္းစာပညာသင္တန္းအတြက္ စတင္ေလၽွာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ- သင္တန္းကာလ ၃ လ ၾကာျမင့္မွာပါ။ ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္မွာ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ ဦးစြာသြားေရာက္ သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္ ၈ ပတ္ကုိ ရန္ကုန္မွာ ဆက္လက္သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေၾကး - ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းေၾကးကုိ အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ (သင္တန္းေၾကးတြင္ ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္အနီးရွိ Green Nimman Chiang Mai Residence တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကုန္က်စရိတ္၊ သင္တန္းကာလ ၃ လ အတြင္း ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ေန႔လယ္စာ စီစဥ္ထားရွိမႈတို႔ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။) သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ - သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ ေလၽွာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါ လင့္ခ္ကေန ေလၽွာက္လႊာမ်ား ရယူႏုိင္ပါၿပီ။ https://www.sendspace.com/pro/dl/0hpx9e ေလၽွာက္လႊာပိတ္မည့္ေန႔ - ၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၈ [email protected] ေမးလ္လိပ္စာကုိလည္း ဆက္သြယ္ၿပီးလည္း ေလၽွာက္လႊာနဲ႔အတူ သင္တန္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရယူႏိုင္ပါၿပီ။   သင္တန္း ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား ၃ လ ၾကာျမင့္မယ့္ သင္တန္းကုိ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕-ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သင္တန္းေနရာ ၂ ေနရာ ခြဲ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသြားမွာပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းပတ္ ၈ ပတ္ သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ သင္တန္းကာလအတြင္းမွာလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ႐ုပ္သံလုိင္းေတြျဖစ္တဲ့ WE TV၊ Ch 7 နဲ႔ NBT (National Braodcasting Services of Thailand) သတင္းဌာနေတြကုိ Media Visit ခရီး သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္ရွိ စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳခြင့္၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္နဲ႔ အသံလႊင့္ ေရဒီယိုဌာန အသံုးျပဳခြင့္ စတာေတြလည္း ရရွိမွာပါ။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ သတင္းစာဆရာမ်ားသာမကဘဲ ျပည္ပမွ သတင္းစာဆရာမ်ားပါ လာေရာက္ သင္ၾကား ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ စာေတြ႔သာမက လက္ေတြ႔ပိုင္းကိုပါ ကင္မရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္ျဖင့္ သင္႐ိုးအေထာက္အကူျပဳ အစံုအလင္ျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အပတ္စဥ္တုိင္းမွာ က႑အစံု နယ္ပယ္အစံုမွ သတင္းစာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ အထူး အစီအစဥ္ေတြ ပါဝင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နာရီေပါင္း ၃၀၀ ၾကာျမင့္မယ့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးတဲ့အခါ ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္ ‘Faculty of Mass Communication’ ဌာနက ေပးအပ္မယ့္ Certificate လက္မွတ္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up