A d v e r t i s e m e n t With Us

စီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုန္သည္အသင္းခ်ဳပ္တို႔ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲလုပ္မည္

  ႏိုင္ငံ့စီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အပါအ၀င္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ညီလာခံကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၇ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ၿပီး  ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက  ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္  ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးအက်ိဳးရွိမယ့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစမယ့္ ညီေနာင္အသင္းေတြ၊ အသင္း၀င္ေတြ အားလံုးနဲ႔ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔၊ ညီေနာင္အသင္းေတြအေနနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအားေပးဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြလည္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းၿပီး ဘ႑ာေရးက႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက “လုပ္ငန္း (၁၇) ရပ္ကို အဓိကအားျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑အသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္း ခိုင္မာေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းမႈေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုၿပီး  က႑သံုးရပ္ ခြဲျခားႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကို  ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ညီေနာင္ အသင္းမ်ားနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ အစိုးရပိုင္းကတင္မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိကပိုင္းကလည္း လုပ္ႏိုင္တာေတြကို ညီလာခံက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပုဂၢလိကက႑ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီလာခံ ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက  တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ဖူးၿပီး အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up