ေဂ်႐ုဆလင္ေၾကညာခ်က္ သေဘာမတူေၾကာင္း ၿဗိတိန္ေျပာ

ေဂ်႐ုဆလင္္ၿမိဳ႕ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို သေဘာမတူေၾကာင္းနဲ႔၊ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အဆိုျပဳခ်က္ေပးဖို႔ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၿဗိတိန္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမွာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ၾကီး မက္သရူးေရးခေရာ့ဖ္တ္ ( Matthew Rycroft) က ေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ သိထားတာက အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ဟာ အစၥေရးက သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ပါလက္စတိုင္းပိုင္နယ္ေျမပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အေမရိကန္သံ႐ုံးကို ေဂ်ရုဆလင္ကို ေရႊ႕မယ့္ကိစၥ၊ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းၾကား ေနာက္ဆုံးသေဘာတူညီခ်က္မရေသးဘဲနဲ႔ အေမရိကန္တႏုိင္ငံတည္းသေဘာနဲ႔ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တာကို သေဘာမတူပါဘူး။ အေမရိကန္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဒီေကာင္စီက ႏိုင္ငံအားလုံး အခိုင္အမာသံႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတဲ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာကို အေထာက္အကူမျဖစ္ပါဘူး။ အစၥေရးက  ၿဗိတိန္သံ႐ုံးကို တဲလ္အဗတ္မွာပဲ အေျခစိုက္ထားၿပီး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး။” ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအတြင္းကေန အစၥေရး - ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ သေဘာထားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မက္သရူးေရးခေရာ့ဖ္တ္က ေျပာပါတယ္။ “သူ႔ရဲ႕ အာဏာေဘာင္အတြင္းကေန အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လာဖို႔၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖို႔ဆိုတဲ့ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့အေပၚ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရဖို႔ အေသးစိတ္အဆိုျပဳခ်က္ေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းလာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ၿဗိတိန္အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥတိုးတက္မႈရိွေစဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္မာေရးဆိုတဲ့ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္  တတ္ႏို္င္သမွ်အားလုံးလုပ္သြားမွာပါ။”

//
More News
Up