ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ မႏၲေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မတ္ပဲ အမ်ားဆံုးဝင္တဲ့ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ အိတ္္ကို ၅၂,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္သာ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၃၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၆,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ၃,၅၀၀ က်ပ္ၾကား ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၆၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၈၁၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔ မႏၲေလး ၁ ပိႆာကုိ ၅၀ က်ပ္ ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၁၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ႏွမ္းနက္(စမံု) အဓိကဝင္တဲ့ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁၁၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၁ ပိႆာကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၃၆၅ က်ပ္ကေန ၁,၄၂၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ျမင္းၿခံ ၁ ပိႆာကုိ ၃၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီ အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၅၀ က်ပ္ကေန ၂,၉၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔ ရန္ကုန္ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲကမွ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲက ၁ ပတ္အတြင္း ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေဈးျမင့္တက္လာၿပီး ပဲစင္းငံုကလည္း ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသအတြင္း ဝယ္လက္ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေဈးက ျပန္တက္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပဲကုန္သည္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံကုိလည္း အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ ပဲေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေလွာင္သမားေတြ ဝယ္ယူလာၿပီး ေဈးက တက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up