A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေဇာ္ေဌးကို ခန္႔အပ္

ႏို္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကို  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔  ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို စတင္ထမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေန႔ကေန စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ အပ္ထားလုိက္တာျဖစ္ၿပီး ရက္အတိအက်ကိုေတာ့ ျပန္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါဘူး။ အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေက်ာ္ေအာင္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္ အစမ္းခန္႔ထားလိုက္တယ္လို႔  ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up