လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုစ႐ိုက္မႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ | DVB