ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ပိုင္ရွင္မဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္

  ရခိုင္ျပည္အတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝန္းလံုးတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းမိသည့္ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ဖမ္းဆီးရမႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ သတင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္မရွိဘဲ လမ္းစေပ်ာက္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း ၾကားသိေနရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ဖမ္းဆီးရမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာတရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မဲ့ေနမႈသည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာရပ္အသြင္ကို မေဆာင္ေပ။ ယင္းသုိ႔ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို  အေျခခံလိုက္လၽွင္ ရခိုင္ျပည္ထဲတြင္ေရာ၊ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ လမ္းသလားေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ မၾကာေသာ ကာလတခုကလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္တခုျဖစ္ေသာ မန္က်ညး္ၿမိဳင္ရပ္ကြက္တြင္ ဆိုိင္ကယ္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးေနေသာ လူတဦးကို ဖမ္းဆီးမိပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္လာႏုိင္သည္အထိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ ယခင္ကတည္းက လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေနျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ပါသည္။ တကယ္တမ္း စံုစမ္းၾကည့္လၽွင္လည္း  မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ ရခိုင္ေဒသက ထြက္ေသာ ကုန္ပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း အားလံုးလည္း အမ်ားသိၾကပါသည္။ ယင္းေဆးျပားတုိ႔၏ မူလဇာစ္ျမစ္တို႔သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဝ ေဒသမ်ားမွ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုကင္းမ်ား ဆိုလၽွင္ေတာ့ တျခားႏုိင္ငံမ်ားက  ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး WY ကိုေတာ့ ဝေဒသက ထုတ္လုပ္ျခင္းဟု  သိရပါသည္။ ရခိုင္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ပစၥည္း  အမ်ားစုမွာလည္း WY သာျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔နယ္ေျမအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အထိ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရမိေသာ စာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ မူးယစ္ ၁၂ မႈ၊ WY ေဆးျပား အေရအတြက္ ၁၁၂၅ ျပား၊ တန္ဖိုး ၃၃၇၅၀၀၀ က်ပ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ မူးယစ္မႈ ၁၁ မႈ၊ WY ေဆးျပားအေရအတြက္ ၃၉၂၀၃၉ ျပား၊ တန္ဖိုး ၁၁၇၆၁၁၇၀၀၀ က်ပ္။ မတ္လ မူးယစ္အမႈ ၅ မႈ၊ WY ေဆးးျပား အေရအတြက္ ၁၇၁၁၉၆ ျပား၊ တန္ဖိုး ၅၁၃၅၈၈၀၀၀ က်ပ္။ ဧၿပီလ မူးယစ္မႈ ၅ မႈ၊ WY ေဆးျပား အေရအတြက္ ၃၃၃၃ ျပား၊ တန္ဖိုး ၉၉၉၉၀၀၀ က်ပ္။ ေမလ မူးယစ္အမႈ ၉ မႈ၊ WY ဆီးျပားအေရအတြက္  ၂၄၂၁ ျပား၊ တန္ဖိုး ၇၂၆၃၀၀၀ က်ပ္။ ဇြန္လ မူးယစ္ ၁၃ မႈ၊ WY ေဆးျပား အေရအတြက္ ၃၄၃၁၇၄၂ ျပား၊ တန္ဖိုး ၁၀၂၉၅၂၂၆၀၀၀ က်ပ္။ ဇူလိုင္လ မူးယစ္မႈ ၃ မႈ၊ WY ေဆးျပားအေရအတြက္  ၁၀၆၀၆ ျပား၊ တန္ဖိုး  ၃၁၈၁၈၀၀၀ က်ပ္။ ၾသဂုတ္လ မူးယစ္မႈ ၈ မႈ၊ WY ေဆးျပား အေရအတြက္ ၁၉၀၆၇၃၃ ျပား၊ တန္ဖိုး ၅၇၂၀၁၉၉၀၀၀ က်ပ္၊ အစရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ အဆိုပါ အမႈအခင္းမ်ားတြင္  ေဆးျပားက WY အမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရခို္င္ေဒသသို႔ စီးဆင္းလာေသာ ေဆးျပားအမ်ားစုမွာ WY ေခၚ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕သတင္းရင္းျမစ္မ်ား အဆိုအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကတဆင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းေနၾကျခင္းဟု  သိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခါတရံ လမ္းေၾကာင္းမရွင္း၊ လမ္းက်ပ္ေနသည့္အခုိက္တြင္ ေငြအနည္းအက်ဥ္း ျပန္ရလိုမႈေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕တဝက္ေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို  အေဝးသို႔ မပို႔ေဆာင္ေသးမီ    ျပည္တြင္းတြင္ တႏိုင္တပို္င္ ေရာင္းခ်ၾကေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား  ျပန္႔ပြားျခင္းဟု ဆိုပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဆိုလၽွင္ တခ်ဳိ႕ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ားသည္  ႏိုင္ငံေရးရ ည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နန္႔ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ ေငြေၾကးနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အေႂကြးျဖစ္ေစ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္တခ်ိဳ႕က  မွတ္ခ်ျပဳပါသည္။ “က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာေတာ့ လူငယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပ်က္စီးေနၾကပါတယ္။ ခုမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အေတာ္ေလး ပ်က္စီးေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြက သူတို႔မွာ လမ္းေၾကာင္းတခု ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းလဲဆိုေတာ့ အားလံုး ရွင္းလင္းေရးအတြက္ လုပ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခု လုပ္ေပးထားတယ္။ အခုက ဒါေတြကို အင္တာနက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြမွာ တင္လာတဲ့အခါ အဖမ္းျပတဲ့ သေဘာေပါ့။ တကယ္တမ္း ဖမ္းတဲ့အခါမွာလည္းပဲ ပိုင္ရွင္ေတြကုိ တိုက္႐ိုက္မဖမ္းၾကဘူး။ ဥပမာ ဒီဟာကို တေခါက္ယူသြားေပး၊ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြ၊ ကယ္ရီသမားေတြကိုပဲ ဖမ္းတာ၊ သီးသန္႔ဒိုင္ခံၿပီး ဟိုကလာတဲ့ ပစၥည္းေတြကို စတိုလုပ္တဲ့လူေတြကိုက်ေတာ့ မဖမ္းဘူး။ တကယ္တမ္း ဟဲဗီးႀကီးေတြ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ဖမ္းမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အမ်ားႀကီးရွိၾကတာေပါ့။ လုပ္ေနၾကတာ။ သူတို႔ကေတာ့ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို သိတယ္။ ဘယ္သူ႔႔ပစၥည္းဆိုတာလည္း သိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ဝယ္ရွိတဲ့သူေတြကို ဖမ္းတယ္။ ေနာက္ထပ္ဆက္လို႔မရွာေတာ့ဘူးေပါ့။’’ ဟု ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဦးညီညီ(အမည္လႊဲမွ) ၄င္း၏ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေျပာသည္။ သူ႔နာမည္ရင္းကို ထည့္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခံရမွာကို ေၾကာက္၍ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ တခ်ိဳ႕ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုလုပ္သူမ်ားတို႔ကို ၄င္းအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ရေသာ အေနအထားရွိၿပီး သူတို႔မေက်နပ္လၽွင္ ေနအိမ္တြင္းမွာ ခြင္ဆင္ကာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျပဳနိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။ ေမာင္ေတာေဒသတြင္လည္း တခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚကားမ်ား လက္ေဆာင္ေပးကာ ၄င္းတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသူမ်ား ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာမွ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ ေျပာဆိုၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကားမ်ားဆိုလၽွင္ ကားဝပ္ေရွာ့္တြင္ အေသအခ်ာျပင္ဆင္ကာ မူးယစ္မပစၥည္းမ်ား ထည့္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္ဟုလည္း  မွတ္ခ်က္ျပၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလၽွင္  ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေနရာမွာ ရွိေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေတြ႔ရ အမ်ားဆံုးဟု စစ္တမ္းတခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းကလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြယ္ကူစြာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရန္ ႏို္င္ငံေတာ္က မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိလိုေၾကာင္းကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ေက်ာက္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းဝင္းမွ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုတင္သြင္းစဥ္တုန္းက ၄င္း၏ ေျပာစကားတခုမွာလည္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ဟိုေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါေသးသည္။ ရခိုင္တြင္ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ ဝယ္ရသည္ထက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ရသည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၃ ရက္နိက ေတာ္ဝင္ဒင္းဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနန္႔ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဥပေဒျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈမွာ မေလ်ာ့လာသည့္အျပင္ လူငယ္မ်ားက ပိုၿပီးသံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႔လာရသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္ကို မီဒီယာမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၁၅ ႏွစ္အထက္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားမွာ ေယာက္်ားမ်ားတြင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးမွထြက္ေသာ ပစၥည္းကို သံုးစြဲမႈ(ကြမ္းယာ)မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္  ၆ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သံုးစြဲေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ သံုးစြဲမႈသည္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း ပိုမ်ားလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းသို႔ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲမႈကို သတိေပးေနေသာ္လည္း အဆိုပါပစၥည္းမ်ားက လက္တကမ္းတြင္ ေရာက္ေနေသာအခါ သာမန္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရွာင္ႏုိင္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ေတြ႔လာရပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ၊ ပညာရည္မျပည့္ဝမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆြဲေဆာင္မႈ၊ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားက လက္တကမ္းမွာ ရွာေဖြရရွိႏိုင္မႈ အစရွိေသာ ဆက္ထံုးမ်ားေၾကာင့္လည္း လူငယ္မ်ားၾကားထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပိုလို႔ ျပန္႔လာေရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရႊႀတိဂံေဒသမွ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားကို ရခိုင္နယ္စပ္တြင္မွ ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္းသည္ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၾကေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မိန္႔ခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ေဝးလံေသာ ေဒသမွ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားကို  ဂိတ္အဆင့္ဆင့္ကေနၿပီး  ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းၾကားထဲတြင္ ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိခဲ့ဘဲ ရခိုင္နယ္စပ္အထိ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေရာက္လာတတ္သည့္ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားကို သတင္းအရ ဖမ္းဆီးမိလၽွင္လည္း ကြင္းဆက္မ်ား ျပတ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေနာက္ ဖမ္းမိေသာ အခ်ိန္တြင္သာ တရားခံမ်ားကို သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔လိုက္ရၿပီး ၄င္းတို႔အား မည္ကဲ့သို႔ေသာ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ကိစၥကိုလည္း ျပည္သူအမ်ား သိေအာင္ သတင္းထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းမွာ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ၂၈၅၀၀ ကို ပိုင္ရွင္မရွိဘဲ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ အမႈအခင္းဆိုလၽွင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနဆဲ။ တရားခံကို မေတြ႔မိေသး။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က  ႀကိမ္ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ  လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကင္းလွည့္ရင္း  ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမာက္ရြာထိပ္ ကားလမ္းမေဘးမွာ ရပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို မသကၤာလို႔ စစ္ေဆးေသာအခါ ဆိုင္ကယ္ေဘာက္စ္ထဲက သိန္း ၅၇၀ တန္ဖိုးရွိေသာ စိတ္ႂကြေဆးျပားေတြကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးပို္င္ရွင္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ဖမ္းမိျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယင္းလထဲမွာပင္ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ လမ္းမထက္က စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁ ဒသမ ၆ သန္းကို ဖမ္းမိခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဘူးသီးေတင္ ၄ ရပ္ကြက္မွ ဦးစိုးပိုင္ ဆိုသူ၏ အိမ္မွ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ဆယ္သိန္းနီးပါးကို ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ၄င္းအား ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္းအရ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား  ကိုးသိန္းခြဲေက်ာ္ကို ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါေဆးျပားမ်ားကို အိမ္ကို လာထားသူမွာ စိုးပိုင္၏အေပါင္းအပါ ဘသိန္းေမာင္ ဆိုသူျဖစ္ၿပီး အိုးသည္မရြာအနီးတြင္  ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က ဝွက္ထားခဲ့သူမွာလည္း ဘသိန္းေမာင္ ဆိုသူသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘသိန္းေမာင္ကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးပါ။ ယင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ပင္  မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ လမ္းသလားေနေစဖို႔အတြက္ ရင္းျမစ္က်ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ဆင့္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း့ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ၉၇၅၀၀၀ ကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ငါးရာ တန္ဖိုးရွိေသာ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားကို ဘဂၤါလီ ၂ ဦးထံမွ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေငြက်ပ္တန္ဖိုး သိန္းမည္မၽွ ဆိုသည္မွာလည္း ေဒသတြင္းက သတ္မွတ္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ တဖက္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္သြားလၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ေရာက္သြားလၽွင္ ယခု တြက္ခ်က္ထားေသာ ေဈးႏႈန္းထက္ ၂ ဆ၊ ၃ ဆ ျဖစ္သြားတတ္ေသးသည္ဟု တခ်ိဳ႕ ေဝဖန္ၾကပါေသးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးမ်ားက ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လူမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳၿပီး အတုယူမႈ အမွားမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း wy စိတ္ႂကြေဆးျပား ၆၅၅၅၀၀ ျပား၊ တန္ဖိုး ၁၃၁၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နတ္ျမစ္အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ တရားခံ ေမာ္ႏို ဆိုသူမွ  ၄င္းစီးလာေသာ ေလွမွာ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ေမာ္ဘူလာ၏ေလွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ဘူလာမွတဆင့္ ၄င္းအား ေငြက်ပ္ တသိန္းခြဲျဖင့္ ငွားရမ္းကာ တဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျဖာင့္ခ်က္ေပးထားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ဘူလာမွတဆင့္ ပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းမိရန္အတြက္ မူခင္းတပ္ဖြဲ႔မွ စံုစမ္းေနဆဲ။ ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ တရားခံကို ဖမ္းမမိေသး။ “ဒါေတြက အာဏာပိုင္ေတြ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ကြင္းဆက္ကို မလိုက္ဘူး။ ပိုင္ရွင္မဲ့ ျဖစ္သြားတာေတြက မ်ားပါတယ္။ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ပိုမ်ားလာတာက အာဏာပိုင္ေတြဟာ အရင္ကတည္းက မူးယစ္ေဆးေတြနဲ႔ သတင္းအေပးအယူ လုပ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ သတင္းရရွိေရးအတြက္ေပါ့။ ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သတင္းအေပးအယူလုပ္တဲ့အခါ ကိုယ့္ဆီက ပါသြားတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ ဟိုဘက္ကလည္း မရလိုက္ဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးၾကတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက ဒီေန႔အခ်ိန္မွာလည္း အာဏာပိုင္ေတြက ပါဝင္ေနလို႔ပါ။ သူတို႔ဆီက ပါဝင္မႈရွိေနလို႔လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အျမစ္ျပတ္မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္လည္း ရွိေနဦးမွာပဲ။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ေဒသကို အာဏာပိုင္ေတြက စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို သူတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ခုလည္း သတင္းေပးတဲ့လူရိွမွ သြားဖမ္းတာပါ။ တခ်ိဳ႕ဆို ကြင္းဆက္ေတြကို ျဖတ္ပစ္လိုက္တာေပါ့’’ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊမွ ၄င္း၏အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ဖမ္းမိၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားကုိ မဖမ္းမိျခင္း၊ ကြင္းဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားသည္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဖမ္းမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ရင္းျမစ္ထိမိေအာင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္မွသာလၽွင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား လမ္းသလားေနျခင္းမွ လြတ္ကင္းလာမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း။ ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)

More News
Up